Webbplatsinformation

Onlinetjänsten Julkaisu.hsy.fi publicerar innehåll på finska, svenska och engelska. Sökningar i tjänsten sker med hjälp av en sökfunktion. Varje sida innehåller en länk till sökfunktionen, till kontaktuppgifterna och till en feedbackblankett.

För att kunna läsa webbplatsens PDF-filer behöver du programmet Acrobat Reader som du kostnadsfritt kan ladda ner på Adobes webbplats.

Kakor på webbplatsen

Besökaruppföljning:

Vi följer med besökarmängder och -beteenden på julkaisu.hsy.fi med hjälp av applikationen Google Analytics. Uppgifterna används för att utveckla webbplatsen. Vi för statistik över webbplatsens användning genom att följa upp bland annat besökarmängder, besökstid och vilka browsers besökarna använder, samt om vilket innehåll besökarna har tittat på.

Du kan neka användning av webbplatsanalyscookies genom att välja Kiellän kävijäseurannan eller tillåta dem genom att välja Hyväksyn kävijäseurannan.

YouTube-kakor:

De YouTube-videor som integrerats i webbplatsen använder sig av YouTubes integritetsinställningar. Det innebär att webbplatsen inte delar besökarinformationen med YouTube såvida du som besökare inte tittar på själva videon. Tilläggsinformation om detta hittar du i instruktionerna för inbäddning av Google Video och spellistor.

Teknisk funktion

Webbplatsen är responsiv, vilket innebär att den anpassar sig till olika terminaltyper. Bäst fungerar webbplatsen med de nyaste browserversionerna.

Rättigheter

Rättigheterna till innehållet i Julkaisu.hsy.fi innehas av samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster, såvida annat inte anges. Du får fritt länka till webbplatsens innehåll.

Upphovsrätten till fotografier, annat bildmaterial och kartor innehas av fotografer, bildskapare eller av HRM. Separat överenskommelse ska alltid ingås med HRM avseende användning av sådant material.

Ansvar

HRM ansvarar för innehållet i julkaisu.hsy.fi. Vi strävar till att korrigera alla uppdagade fel så snabbt som möjligt. Vi kan inte garantera innehållets korrekthet i gamla rapporter, och vi uppdaterar inte gamla rapporter i efterskott. HRM garanterar inte att hela webbplatsens innehåll vid varje enskilt tillfälle är korrekt.

HRM ansvarar inte för direkt eller indirekt skada som eventuella fel eller brister i webbplatsens information orsakar användare eller tredje part. HRM ansvarar heller inte för direkt eller indirekt skada som uppstår av att tjänstens innehåll används eller hur det tolkas.

Våra webbsidor innehåller länkar till andra webbplatser. HRM ansvarar inte för innehållet på externa aktörers webbplatser, eller för länkarnas funktion.

Vi strävar till att ombesörja att vår webbtjänst julkaisu.hsy.fi fungerar störningsfritt. HRM ansvarar emellertid inte för eventuella funktionsavbrott på grund av till exempel serviceåtgärder, tekniska fel eller andra motsvarande orsaker, och inte heller för eventuella funktionsavbrott i datatrafik eller internetförbindelse.

HRM ansvarar inte för någon som helst skada som uppstår av webbplatsens funktion, eller av att den inte fungerar.