Prislista för avfallshantering 2022 – bilaga med motiveringar till avfallstaxorna