Föreskrifter om avfallshanteringen i huvudstadsregionen och Kyrkslätt

Meddelade med stöd av 91 § i avfallslagen (646/2011)