Vesihuollon hinnasto ja palvelumaksuhinnasto 2024

Tiedot

Julkaisija:
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Päivämäärä:
4.9.2023
Julkaisun nimi:
Vesihuollon hinnasto ja palvelumaksuhinnasto 2024
Asiasanat: hinnasto, hulevesi, jätevesi
Kieli: fi
Sivuja: 3
Yhteystiedot:
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, PL 100, 00066 HSY
Asiakaspalvelun yhteystiedot ja palveluajat puhelimitse: www.hsy.fi
Copyright:
Kansikuva HSY, valokuvaaja Suvi-Tuuli Kankaanpää

VESIHUOLLON HINNASTO 2024

HSY:n vesihuollon hinnastossa on tietoa veden käyttömaksusta, perusmaksusta ja liittymismaksuista. Voit tutustua vesimaksuihin myös verkkosivuillamme osoitteessa hsy.fi/vesimaksutAvautuu uuteen välilehteen.

Perusmaksut ja liittymismaksut perustuvat kiinteistötyyppiin ja kiinteistön kerrosalaan.

Kiinteistötyypillä tarkoitetaan kiinteistön käyttötarkoitusta. Jos kiinteistöllä on useita käyttötarkoituksia, lasketaan maksut pääasiallisen käyttötarkoituksen kertoimella. Pääasiallinen käyttötarkoitus on se, joksi suurin osa kiinteistön kerrosalasta on rakennusluvassa määritelty.

Kiinteistön kerrosala on kaikkien kiinteistöllä olevien rakennusten kaikkien kerrosten ulkoseinien rajaama yhteenlaskettu pinta-ala. Mukaan lasketaan kaikki rakennukset riippumatta siitä, onko niissä vesipistettä. Kiinteistön kerrosala on määritelty maankäyttö- ja rakennuslain 115 §:ssä. Kiinteistön kerrosala yhdessä kiinteistötyypin kanssa kuvaa parhaiten kiinteistön potentiaalista vedenkulutusta. Potentiaalinen vedenkulutus taas vaikuttaa vesilaitoksen verkoston kokoon ja sen kustannuksiin.

Voit arvioida vuosittaisen vesimaksusi suuruutta vesimaksulaskurin avulla. Vesimaksulaskuri löytyy osoitteesta hsy.fi/vesimaksulaskuriAvautuu uuteen välilehteen.

Kiinteistön perus- ja käyttömaksujen laskutus alkaa, kun liittymis- ja käyttösopimus on molemmin puolin allekirjoitettu ja HSY:n vesimittari asennettu. Myös silloin, kun liittymis- ja käyttösopimukseen on lisätty uusi liittymätyyppi (vesi-, jätevesi- tai hulevesiliittymä), alkaa uusien liittymätyyppien mukainen perus- ja käyttömaksujen laskutus sopimuksen allekirjoittamisesta.

HSY laskee sekä hinnastossa että laskuilla näkyvät hinnat verottomina käyttäen neljää desimaalia. Hinnastossa esitetyt arvonlisäverolliset hinnat pyöristetään yleisten pyöristyssääntöjen mukaan kahteen desimaaliin.

Hinnat ovat voimassa 1.1.2024 alkaen.

1 Käyttömaksut

Käyttömaksun perusteena on kiinteistön käyttämä vesimäärä. Se mitataan HSY:n asentamalla ja omistamalla vesimittarilla. Käyttömaksu peritään erikseen veden käytöstä (vesimaksu) ja jäteveden viemäröinnistä (jätevesimaksu).

HSY:llä on oikeus laskuttaa arvion perusteella ennen kuin todellinen vedenkulutus selviää mittarinluennassa (HSY:n vesihuollon yleiset toimitusehdot, luku 6Avautuu uuteen välilehteen).

Vesimaksu, €/m 3 Asiakkaalta laskutetaan vesimaksua toimitetusta vedestä mitatun kulutuksen mukaan.
Vesimaksu (alv 0 %)
Vesimaksu (alv 24 %)
1,51 €/m3
1,87 €/m3
Jätevesimaksu, €/m 3 Asiakkaalta laskutetaan jätevesimaksua toimitetusta vedestä mitatun kulutuksen mukaan.
Jätevesimaksu (alv 0 %)
Jätevesimaksu (alv 24 %)
1,77 €/m3
2,19 €/m3

2 Perusmaksut

Veden ja jäteveden perusmaksu sekä huleveden perusmaksu

Perusmaksua peritään veden ja jäteveden osalta kiinteistön käyttämien vesihuollon palvelujen perusteella. Veden ja jäteveden perusmaksujen yksikköhinta määräytyy palvelujen käytön sekä rakennusluvassa määriteltyjen kiinteistötyypin ja kiinteistön kerrosalan perusteella.

Huleveden perusmaksua peritään, jos kiinteistö sijaitsee huleveden viemäröintialueella tai sekaviemäröintialueella tai on liittynyt HSY:n hulevesiviemäriin huleveden viemäröintialueen ulkopuolelta. Lue lisää hulevedestä osoitteesta hsy.fi/hulevesiAvautuu uuteen välilehteen.

2.1 Asumiskäytössä olevat pientalot (kerrosala 0–350 kerros-m2)

Perusmaksu jakautuu veden, jäteveden ja huleveden perusmaksuihin maksuluokittain. Pientaloihin lukeutuvat asumiskäytössä olevat yhden asunnon talot, kahden asunnon talot, vapaa-ajan asunnot, vuokrattavat lomamökit ja osakkeet, sekä muut erilliset pientalot.

Pientalot, 0–350 m 2 (alv 0 %)
Maksuluokka
Kerrosala k-m2
Vesi € / kk
Jätevesi € / kk
Hulevesi € / kk
Yhteensä € / kk
P1
0–250
4,62
4,62
2,31
11,55
P2
251–350
7,92
7,92
3,96
19,80
Pientalot, 0–350 m 2 (alv 24 %)
Maksuluokka
Kerrosala k-m2
Vesi € / kk
Jätevesi € / kk
Hulevesi € / kk
Yhteensä € / kk
P1
0–250
5,73
5,73
2,86
14,32
P2
251–350
9,82
9,82
4,91
24,55

2.2 Asumiskäytössä olevat pientalot (kerrosala yli 350 kerros-m2) ja muut kiinteistöt

Perusmaksun suuruus P (€/kk) lasketaan seuraavasti:

P = p x k x PAL

p = palvelukerroin (0,2–1,0)

k = kiinteistötyypin mukainen kerroin (1,0–3,0)

PAL = kiinteä perusmaksu (€/kk) kerrosalaluokkien (A–L) sisällä

Palvelukerroin

Perusmaksu jakautuu veden, jäteveden ja huleveden perusmaksuihin seuraavien palvelukertoimien (p) mukaisesti.

Palvelukerroin p
Vesi, jätevesi ja hulevesi yhteensä
p = 1,0
pelkkä vesi
p = 0,4
pelkkä jätevesi
p = 0,4
pelkkä hulevesi
p = 0,2

Kiinteistötyypin mukainen kerroin

Perusmaksun kiinteistötyypit ja niiden mukaiset kertoimet (k)
Omakoti- ja paritalo
3,0
Rivi- ja ketjutalo
2,7
Kerrostalo
2,5
Teollisuusrakennus
2,2
Liike-, toimisto- ja julkiset rakennukset
2,0
Urheilu- ja liikuntahallit
1,3
Varastot, teollisuusvarastot ja pysäköintihallit sekä erityistapaukset (puistot, kentät, tunnelit, suihkulähteet)
1,0

Kiinteä perusmaksu (PAL)

Kiinteä perusmaksu riippuu kiinteistön kerrosalasta. Kiinteistöt on jaettu kerrosalan mukaan maksuluokkiin A–L. Maksuluokan kiinteä perusmaksu lasketaan kertomalla alla olevassa taulukossa esitetty kerrosala perusmaksun yksikköhinnalla.
Kiinteän perusmaksun yksikköhinta (alv 0 %)
Kiinteän perusmaksun yksikköhinta (alv 24 %)
0,0220 €/krs-m2/kk
0,0273 €/krs-m2/kk
Perusmaksun vuosimaksu on 12 kertaa kuukausimaksu.
Kerrosala
(k-m2)
Maksu-
luokka
Pinta-
ala-peruste
PAL (alv 0 %)
€ / kk
PAL (alv 24 %)
€ / kk
0 – 100
A
100
2,20
2,73
101 – 250
B
175
3,85
4,77
251 – 350
C
300
6,60
8,18
351 – 500
D
425
9,35
11,59
501 – 1 000
E
750
16,50
20,46
1001 – 2000
F
1 500
33,00
40,92
2 001 – 4 000
G
3 000
66,00
81,84
4 001 – 7 000
H
5 500
121,00
150,04
7 001 – 10 000
I
8 500
187,00
231,88
10 001 – 30 000
J
15 000
330,00
409,20
30 001 – 50 000
K
40 000
880,00
1 091,20
> 50 000
L
75 000
1 650,00
2 046,00

Jos kiinteistön kerrosala muuttuu esimerkiksi lisärakentamisen myötä niin, että sen maksuluokka vaihtuu, lasketaan kiinteä perusmaksu uuden maksuluokan mukaisesti.

3 Liittymismaksut

Liittymismaksu oikeuttaa liittymään HSY:n verkostoon. Liittymismaksun perusteena olevat kerrosala ja käyttötarkoitus määräytyvät rakennusluvan mukaan.

Liittymismaksu peritään erikseen vedestä, jätevedestä ja hulevedestä ja siihen pätee sama palvelukerroin kuin perusmaksuun. Liittymismaksun lisäksi liittymisestä peritään liitostyömaksut palvelumaksuhinnaston mukaan.

Voit tutustua liittymispalveluihimme osoitteessa hsy.fi/liittyminenAvautuu uuteen välilehteen. Voit lukea lisää liittymisen kustannuksista osoitteessa hsy.fi/liittymisenmaksutAvautuu uuteen välilehteen ja arvioida liittymismaksusi suuruutta liittymismaksulaskurin avulla.

Liittymismaksu on aina vähintään asuinpientalojen liittymismaksuluokan P1 (0-250 m2) mukainen. Liittymismaksuluokista on lisätietoja kohdassa 3.1.

3.1 Asumiskäytössä olevien pientalojen liittymismaksut (kerrosala 0–350 kerros-m2)

Liittymismaksu

Asumiskäytössä olevien pientalojen (kerrosala 0—350 kerros-m 2 ) liittymismaksut peritään maksuluokittain kiinteistön koon ja palvelujen käytön perusteella. Voit katsoa maksuluokat alla olevasta taulukosta.

Pientalot, 0–350 m 2 (alv 0%)
Maksu-
luokka
Kerrosala
k-m2
Vesi €
Jäte-
vesi €
Hule-
vesi €
Yhteensä
P1
0 - 250
2 385,60
2 385,60
1 192,80
5 964,00
P2
251 - 350
4 089,60
4 089,60
2 044,80
10 224,00
Pientalot, 0–350 m 2 ( alv 24 %)
Maksu-
luokka
Kerrosala
k-m2
Vesi-
johto €
Jäte-
vesi €
Hule-
vesi €
Yhteensä
P1
0 - 250
2 958,14
2 958,14
1 479,07
7 395,35
P2
251 - 350
5 071,10
5 071,10
2 535,55
12 677,76

3.2 Asumiskäytössä olevien pientalojen (kerrosala yli 350 kerros-m2) ja muiden kiinteistöjen liittymismaksut

Liittymismaksu
Liittymismaksun kokonaishinta lasketaan kiinteistötyypin mukaisen kertoimen, kerrosalan, palvelukertoimen ja yksikköhinnan tuloksena.

Liittymismaksu L = k x A x p x yL
k = kiinteistötyypin mukainen kerroin (1,0 — 6,0)
A = rakennusluvan mukainen kerrosala (kerros–m 2 )
p = palvelukerroin (0,2 — 1,0)
yL = yksikköhinta (€/kerros-m 2 )
Liittymismaksun yksikköhinta
(alv. 0 %)
Liittymismaksun yksikköhinta
(alv. 24 %)
5,68 €/kerros-m2
7,04 €/kerros-m2
Liittymismaksun kiinteistötyypit ja niiden mukaiset kertoimet (k)
Omakoti- ja paritalo
6,0
Rivi- ja ketjutalo
5,0
Kerrostalo
4,0
Teollisuusrakennus
3,5
Liike-, toimisto- ja julkiset rakennukset
3,0
Urheilu- ja liikuntahallit
1,5
Varastot, teollisuusvarastot ja pysäköintihallit sekä erityistapaukset (puistot, kentät, tunnelit, suihkulähteet)
1,0

Jos kiinteistöllä on useita käyttötarkoituksia, lasketaan liittymismaksu pääasiallisen käyttötarkoituksen kertoimella. Pääasiallinen käyttötarkoitus määräytyy rakennusluvan mukaisesti.

3.3 Lisäliittymismaksu

Lisäliittymismaksua peritään, kun kiinteistön rakennusluvan mukainen kerrosala on kasvanut yli 10 prosenttia.

Asumiskäytössä olevien pientalojen osalta lisäliittymismaksun periminen edellyttää lisäksi, että kiinteistö siirtyy seuraavaan maksuluokkaan. Lisäliittymismaksua peritään myös, jos asiakkaan kiinteistön käytössä olevat palvelut tai kiinteistötyyppi muuttuvat liittymismaksun määräämisen jälkeen. Lisäliittymismaksu peritään, vaikka kerrosalan sisältävässä tilassa ei ole vesipistettä.

Asiakkaan on ilmoitettava HSY:lle kiinteistön tai sen osan käyttötarkoituksen muuttumisesta, rakennuksen laajentamisesta tai lisärakentamisesta vähintään kuukautta ennen kuin tilat otetaan käyttöön tai muutos muuten tapahtuu.

4 Erityistapaukset

 hsy.fi/vesimaksutKiinteistöille, joilla ei ole kerrosalaa (esimerkiksi pysäköintihallit), liittymismaksu lasketaan ensisijaisesti kokonaisalan perusteella. Jos kiinteistöllä ei ole kerros- eikä kokonaisalaa, määritellään maksut tapauskohtaisesti.