Vesihuollon hinnasto ja palvelumaksuhinnasto 2022

Tiedot

Julkaisija:
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Päivämäärä:
30.9.2021
Julkaisun nimi:
Vesihuollon hinnasto ja palvelumaksuhinnasto 2022
Kieli: fi
Sivuja: 2
Yhteystiedot:
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, PL 100, 00066 HSY
Asiakaspalvelu, puh. 09 1561 2110
Palveluajat puhelimitse
ma, ke ja pe klo 8.30–15.30
ti klo 8.30–11.00
to klo 13.00–15.30
Vaihde arkisin klo 8.30–15.30
www.hsy.fi
Copyright:
Kansikuva HSY, valokuvaaja Mikko Käkelä

VESIHUOLLON HINNASTO 2022

HSY:n vesihuollon hinnastossa on tietoa veden käyttömaksusta, perusmaksusta ja liittymismaksuista. Voit tutustua vesimaksuihin myös internetsivuillamme osoitteessa hsy.fi/vesi-ja-viemarit/vesimaksut/.

Perusmaksut ja liittymismaksut perustuvat kiinteistötyyppiin ja kiinteistön kerrosalaan.

Kiinteistötyypillä tarkoitetaan kiinteistön käyttötarkoitusta. Jos kiinteistöllä on useita käyttötarkoituksia, lasketaan maksut pääasiallisen käyttötarkoituksen kertoimella. Pääasiallinen käyttötarkoitus on se, joksi suurin osa kiinteistön kerrosalasta on rakennusluvassa määritelty.

Kiinteistön kerrosala on kaikkien kiinteistöllä olevien rakennusten kaikkien kerrosten ulkoseinien rajaama yhteenlaskettu pinta-ala. Mukaan lasketaan kaikki rakennukset riippumatta siitä, onko niissä vesipistettä. Kiinteistön kerrosala on määritelty maankäyttö- ja rakennuslain 115 §:ssä. Kiinteistön kerrosala yhdessä kiinteistötyypin kanssa kuvaa parhaiten kiinteistön potentiaalista vedenkulutusta. Potentiaalinen vedenkulutus taas vaikuttaa vesilaitoksen verkoston kokoon ja sen kustannuksiin.

Voit arvioida vuosittaisen vesimaksusi suuruutta vesimaksulaskurin avulla. Vesimaksulaskuri löytyy osoitteesta hsy.fi/vesi-ja-viemarit/vesimaksulaskuri/.

Kiinteistön perus- ja käyttömaksujen laskutus alkaa, kun liittymis- ja käyttösopimus on molemmin puolin allekirjoitettu ja HSY:n vesimittari asennettu. Myös silloin, kun liittymis- ja käyttösopimukseen on lisätty uusi liittymätyyppi (vesi-, jätevesi- tai hulevesiliittymä), alkaa uusien liittymätyyppien mukainen perus- ja käyttömaksujen laskutus sopimuksen allekirjoittamisesta.

1 Käyttömaksut

Käyttömaksun perusteena on kiinteistön käyttämä vesimäärä. Se mitataan HSY:n asentamalla ja omistamalla vesimittarilla. Käyttömaksu peritään erikseen veden käytöstä (vesimaksu) ja jäteveden viemäröinnistä (jätevesimaksu).

HSY:llä on oikeus laskuttaa arvion perusteella ennen kuin todellinen vedenkulutus selviää mittarinluennassa (HSY:n vesihuollon yleiset toimitusehdot, luku 6).

Vesimaksu (alv 0%)
Vesimaksu (alv 24%)
1,27 €/m3
1,57 €/m3
Jätevesimaksu (alv 0%)
Jätevesimaksu (alv 24%)
1,49 €/m3
1,85 €/m3

2 Perusmaksut

Veden ja jäteveden perusmaksu sekä huleveden perusmaksu

Perusmaksua peritään veden ja jäteveden osalta kiinteistön käyttämien vesihuollon palvelujen perusteella. Veden ja jäteveden perusmaksujen yksikköhinta määräytyy palvelujen käytön sekä rakennusluvassa määriteltyjen kiinteistötyypin ja kiinteistön kerrosalan perusteella.

Huleveden perusmaksua, jos kiinteistö sijaitsee huleveden viemäröintialueella tai sekaviemäröintialueella tai on liittynyt HSY:n hulevesiviemäriin huleveden viemäröintialueen ulkopuolelta. Lue lisää hulevedestä osoitteesta hsy.fi/hulevesi.

Perusmaksun suuruus P (€/kk) lasketaan seuraavasti:

P = p x k x PAJ

p = palvelukerroin (0,2—1,0)

k = kiinteistötyypin mukainen kerroin (0,5—3,0)

PAJ = kiinteä perusmaksu (€/kk) kerrosalaluokkien (A—J) sisällä

Palvelukerroin

Perusmaksu jakautuu veden, jäteveden ja huleveden perusmaksuihin seuraavien palvelukertoimien (p) mukaisesti.

Palvelukerroin p
Vesi, jätevesi ja hulevesi yhteensä
p = 1,0
pelkkä vesi
p = 0,4
pelkkä jätevesi
p = 0,4
pelkkä hulevesi
p = 0,2

Kiinteistötyypin mukainen kerroin

Perusmaksun kiinteistötyypit ja niiden mukaiset kertoimet (k)
Omakoti- ja paritalo
3,0
Rivi- ja ketjutalo
2,7
Kerrostalo
2,5
Teollisuusrakennus
2,2
Liikerakennus
2,0
Toimistorakennus
1,9
Julkinen rakennus (jonka pääkäyttötarkoitus muu kuin toimisto)
1,7
Urheilu- ja liikuntahallit
1,3
Varastot, teollisuusvarastot ja pysäköintihallit
1,0
Erityistapaukset (puistot, kentät, tunnelit, suihkulähteet ym.)
0,5

Kiinteä perusmaksu (PAJ)

Kiinteän perusmaksun yksikköhinta (alv 0%)
Kiinteän perusmaksun yksikköhinta (alv 24%)
0,0178 €/krs-m2/kk
0,0221 €/krs-m2/kk
Kerrosala
(k-m2)
Maksu-
luokka
Pinta-
ala-peruste
PAJ (alv 0%)
€ / kk
PAJ (alv 24%)
€ / kk
0 - 100
A
100
1,78
2,21
101 - 250
B
175
3,12
3,87
251 - 350
C
300
5,34
6,62
351 - 500
D
425
7,57
9,39
501 - 1 000
E
750
13,35
16,55
1001 - 2000
F
1 500
26,70
33,11
2 001 - 4 000
G
3 000
53,40
66,22
4 001 - 7 000
H
5 500
97,90
121,40
7 001 - 10 000
I
8 500
151,30
187,61
> 10 000
J
15 000
267,00
331,08

Jos kiinteistön kerrosala muuttuu esimerkiksi lisärakentamisen myötä niin, että sen maksuluokka vaihtuu, lasketaan kiinteä perusmaksu uuden maksuluokan mukaisesti.

3 Liittymismaksut

Liittymismaksu oikeuttaa liittymään HSY:n verkostoon. Liittymismaksun perusteena olevat kerrosala ja käyttötarkoitus määräytyvät rakennusluvan mukaan.

Liittymismaksu peritään erikseen vedestä, jätevedestä ja hulevedestä ja siihen pätee sama palvelukerroin kuin perusmaksuun. Liittymismaksun lisäksi liittymisestä peritään työmaksut palvelumaksuhinnaston mukaan.

Voit tutustua liittymispalveluihimme osoitteessa hsy.fi/liittyminen. Voit arvioida liittymismaksusi suuruutta liittymismaksulaskurin avulla. Laskuri löytyy osoitteesta hsy.fi/vesi-ja-viemarit/liittymismaksulaskuri/.

Liittymismaksu on aina vähintään asuinpientalojen liittymismaksuluokan A (0-100 m2) mukainen. Liittymismaksuluokista on lisätietoja kohdassa 3.1.

3.1 Asumiskäytössä olevien pientalojen liittymismaksut

Liittymismaksun yksikköhinta
(alv 0%)
Liittymismaksun yksikköhinta
(alv 24%)
4,13 €/krs-m2
5,12 €/krs-m2
Maksu-
luokka
Kerrosala
k-m2
Vesi €
Jäte-
vesi €
Hule-
vesi €
Yhteensä
A
0 - 100
991,20
991,20
495,60
2 478,00
B
101 - 250
1 734,60
1 734,60
867,30
4 336,50
C
251 - 350
2 973,60
2 973,60
1 486,80
7 434,00
D
351 - 500
4 212,60
4 212,60
2 106,30
10 531,50
Maksu-
luokka
Kerrosala
k-m2
Vesi-
johto €
Jäte-
vesi €
Hule-
vesi €
Yhteensä
A
0 - 100
1 229,09
1 229,09
614,54
3 072,72
B
101 - 250
2 150,90
2 150,90
1 075,45
5 377,26
C
251 - 350
3 687,26
3 687,26
1 843,63
9 218,16
D
351 - 500
5 223,62
5 223,62
2 611,81
13 059,06

3.2 Yli 500 kerros-m2 kiinteistöt ja muut kuin asuinkiinteistöt

Liittymismaksun yksikköhinta
(alv. 0 %)
Liittymismaksun yksikköhinta
(alv. 24 %)
4,13 €/kerros-m2
5,12 €/kerros-m2
Liittymismaksun kiinteistötyypit ja niiden mukaiset kertoimet (k)
Omakoti- ja paritalo
6,0
Rivi- ja ketjutalo
5,0
Kerrostalo
4,0
Teollisuusrakennus
3,5
Liikerakennus
3,0
Toimistorakennus
2,5
Julkinen rakennus (jonka pääkäyttötarkoitus muu kuin toimisto)
2,0
Urheilu- ja liikuntahallit
1,5
Varastot, teollisuusvarastot ja pysäköintihallit
1,0
Erityistapaukset (puistot, kentät, tunnelit, suihkulähteet ym.)
0,5

Jos kiinteistöllä on useita käyttötarkoituksia, lasketaan liittymismaksu pääasiallisen käyttötarkoituksen kertoimella. Pääasiallinen käyttötarkoitus määräytyy rakennusluvan mukaisesti.

3.3 Lisäliittymismaksu

Lisäliittymismaksua peritään, kun kiinteistön rakennusluvan mukainen kerrosala on kasvanut yli 10 prosenttia.

Asumiskäytössä olevien pientalojen osalta lisäliittymismaksun periminen edellyttää lisäksi, että kiinteistö siirtyy seuraavaan maksuluokkaan. Lisäliittymismaksua peritään myös, jos asiakkaan kiinteistön käytössä olevat palvelut tai kiinteistötyyppi muuttuvat liittymismaksun määräämisen jälkeen. Lisäliittymismaksu peritään, vaikka kerrosalan sisältävässä tilassa ei ole vesipistettä.

Asiakkaan on ilmoitettava HSY:lle kiinteistön tai sen osan käyttötarkoituksen muuttumisesta, rakennuksen laajentamisesta tai lisärakentamisesta vähintään kuukautta ennen kuin tilat otetaan käyttöön tai muutos muuten tapahtuu.

4 Erityistapaukset

Kiinteistöille, joilla ei ole kerrosalaa (esimerkiksi pysäköintihallit), liittymismaksu lasketaan ensisijaisesti kokonaisalan perusteella. Jos kiinteistöllä ei ole kerros- eikä kokonaisalaa, määritellään maksut tapauskohtaisesti.