Prislistan för avfallshantering 2023

Information

Utgivare:
Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster
Datum:
31.10.2022
Språk: sv
Sidor: 21
Kontaktuppgifter:
Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster
PB 100, 00066 HRM
Tfn 09 1561 2110
www.hsy.fi/sv/kundtjanst
Copyright:
HSY, kansikuva: Keksi/ Mikael Ahlfors

Prislistan för avfallshantering  2023

Prislistan innehåller information

  • om fastigheternas avfallsavgifter, avfallskärlens storlek och tömningsfrekvenser
  • avgifter för tömning av slamavskiljare och samlingsbrunnar
  • avgifterna för avfall som ska föras till Sortti-stationerna och uthyrning av släpvagn för transport
  • om Sortti-avhämtning för stora föremål och dess priser
  • om avgifterna för hantering av avfall som tas emot vid Käringmossens ekoindustricentral
  • Om avgifter för farligt avfall.

Priserna är giltiga från och med 1.1.2023.

Tack för att du sorterar, vi återvinner tillsammans!

Tips:

Vad kostar ditt avfallslass när den förs till en Sortti-station?I vår e-tjänst kan du ange information om avfallet som du tänker föra till Sortti-stationen. Du får uppgifter om kostnader och du kan också betala fakturan i förväg. Din besökstid på stationen påskyndas.

Behöver du hjälp med att planera avfallshanteringen i din fastighet? Se våra rekommendationer för lämpligt antal avfallskärl och tömningsfrekvens på vår webbplats. Där hittar du avfallshanteringens dimensioneringsrekommendationer.

Hur ska avfallshanteringen organiseras? I föreskrifterna om avfallshantering finns information om avfallsslag som ska samlas in separat. Dessutom innehåller föreskrifterna information om insamlingsverktyg, avfallspunkter samt om kraven gällande avfallstransporter och -insamling. Läs mer: Föreskrifter om avfallshanteringen i huvudstadsregionen och Kyrkslätt

Vet du inte hur man sorterar något avfall? Avfallsguiden hjälper!