Prislista för avfallshantering 2024

Information

Utgivare:
Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster
Datum:
10.10.2023
Nyckelorden: prislista, avfallshantering
Språk: sv
Sidor: 12
Kontaktuppgifter:
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
PL 100
00066 HSY
puhelin 09 1561 2110
www.hsy.fi

Grundläggande information om prislistan

Prislistan innehåller information

  • om fastigheternas avfallsavgifter, avfallskärlens storlek och tömningsfrekvenser
  • om avgifter för tömning av slamavskiljare och samlingsbrunnar
  • om priserna på avfall som privat- och företagskunder för till Sortti-stationerna samt om hyra av släpvagn för avfallstransporter. Prislistorna i punkterna ”Sortti-stationernas mottagningsavgifter för privatkunder” och ”Sortti-ministationens mottagningsavgifter för privatkunder” används för hushållskunder, medan prislistan i punkten ”Sortti-stationernas mottagningsavgifter för företagskunder och sammanslutningar” används för andra kunder.
  • om Sortti-avhämtningstjänsten för stora föremål och dess priser
  • om avgifterna för hantering av avfall som tas emot vid Käringmossens ekoindustricentral
  • om avgifterna för farligt avfall.

HRM räknar priserna både i prislistan och på fakturorna utan moms med fyra decimaler. De priser inklusive moms som anges i prislistan avrundas till två decimaler i enlighet med de allmänna avrundningsreglerna.

Priserna träder i kraft 1.1.2024.

Avfallsavgifterna inkluderar alla kostnader enligt avfallslagen om ordnande och genomförande av avfallshanteringen, vilka består av insamling, transport och hantering av avfall samt information, rådgivning och administration. Med avfallsavgiften täcks även kostnaderna för avveckling av avstjälpningsplatser och efterhantering, samt de långsiktiga investeringar som hör samman med byggandet av den infrastruktur som behövs för att uppfylla avfallshanteringsskyldigheten. .

Tack för att du sorterar, vi återvinner tillsammans!

Tips

Vad kostar ditt avfallslass när det förs till Sortti-stationen? I vår e-tjänst kan du ange information om avfallet som du tänker föra till Sortti-stationen. Du får information om kostnaderna och kan även betala fakturan i förväg. Din besökstid på stationen påskyndas.

Behöver du hjälp med att planera avfallshanteringen i din fastighet? Se våra rekommendationer för lämpligt antal avfallskärl och tömningsfrekvens på vår webbplats . Där hittar du dimensioneringsrekommendationerna för insamlingsanordningarna för avfallet.

Hur ska avfallshanteringen organiseras? I föreskrifterna om avfallshantering finns information om avfallsslag som ska samlas in separat. Dessutom innehåller föreskrifterna information om insamlingsanordningar, avfallspunkter samt om de krav som gäller för avfallstransporter och -insamling. Läs mer:

Vet du inte hur man sorterar ett avfall? hjälper!