Föreskrifter om avfallshanteringen i huvudstadsregionen och Kyrkslätt 1.11.2022