Allmänna leveransvillkor för HRM:s vattenförsörjning

från och med den 1 maj 2015