Seutulan puujätteen käsittelykentän toiminta vuonna 2021

Tiedot

Julkaisija:
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Tekijät: Minna Ruokolainen, Tiila Korhonen, Sirkka Kuisma-Granvik
Päivämäärä:
30.3.2022
Julkaisun nimi:
Seutulan puujätteen käsittelykentän toiminta vuonna 2021
Kieli: fi
Sivuja: 6
Yhteystiedot:
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
PL 100
00066 HSY
www.hsy.fi

Ympäristöpäällikkö Minna Ruokolainen
Käyttöpäällikkö Tiila Korhonen
Ympäristöinsinööri Sirkka Kuisma-Granvik
etunimi.sukunimi@hsy.fi
Copyright:
HSY:n kartat, graafit, ja muut kuvat: HSY

Esipuhe

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY) on vuonna 2017 rakentanut ja ottanut käyttöön Seutulassa sijaitsevan puujätteen käsittely- ja välivarastointikentän. Kentän toiminnalla on Vantaan kaupungin ympäristölautakunnan 18.1.2012 myöntämä ympäristölupa, jonka mukaisesti kentällä käsitellään ja varastoidaan Sortti-asemille vastaanotettua puujätettä.

Tässä raportissa on esitetty tiedot puujätteen käsittelykentän toiminnasta sekä ympäristöluvan mukaisesta tarkkailusta vuonna 2021.

Käsittelykentälle otettiin vuonna 2021 vastaan puujätettä noin 16 163 tonnia. Puujätettä murskattiin vuonna 2021 noin 17 845 tonnia ja toimitettiin muualle energiahyötykäyttöön noin 20 651 tonnia.

Käsittelykentän vieressä toimii HSY:n jäteastioiden huoltoon liittyvä keräysvälinehalli. Lisäksi HSY:n vuokralaisena käsittelykentän alueella toimii Delete Ympäristöpalvelut Oy (oma ympäristölupa) ja Kuusakoski Oy (lavojen varastointi, ei tarvitse ympäristölupaa). Seutulaan, HSY:n omistuksessa olevalle alueelle, sijoittuu myös Seutulan käytöstä poistettu kaatopaikka.

Raportin digitaalinen versio toteutetaan nyt kolmannen kerran Euroopan parlamentin ja neuvoston saavutettavuusdirektiivin (2016/2012) mukaisessa muodossa.

Helsingissä 30.3.2022

Minna Ruokolainen, ympäristöpäällikkö

Tiila Korhonen, käyttöpäällikkö

Sirkka Kuisma-Granvik, ympäristöinsinööri