Pääkaupunkiseutu sopeutuu ilmastonmuutokseen

Katsaus sopeutumiseen vuonna 2018

Tiedot

Julkaisija:
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Tekijät: Maaria Parry
Päivämäärä:
22.3.2019
Julkaisun nimi:
Pääkaupunkiseutu sopeutuu ilmastonmuutokseen - Katsaus sopeutumiseen vuonna 2018
Kieli: fi
Sivuja: 5
Yhteystiedot:
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
PL 100
00066 HSY
puhelin 09 156 11
faksi 09 1561 2011
www.hsy.fi

Lisätietoja:
Maaria Parry
maaria.parry@hsy.fi
Copyright:
Kansikuva: Jenni-Justiina Niemi
Muut kuvat: HSY

Johdanto

Pääkaupunkiseudun ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategiaan (2012) on koottu linjauksia ja toimenpiteitä, joilla seutu varautuu ilmastonmuutoksen ja nykyilmaston vaihtelun vaikutuksiin. Strategia keskittyy pääasiassa kaupunkiseudun ja sektori- tai hallintorajat ylittäviin sopeutumisen toimenpiteisiin.

Strategia on jaettu kahteen osaan: kaupunkiseudun yhteisiin strategisiin lähtökohtiin ja linjauksiin sekä lyhyen aikavälin (2012 – 2020) toimenpidelinjauksiin. Strategisissa linjauksissa sopeutuminen nivotaan keskeiseksi lähtökohdaksi kaupunkien suunnittelussa, ja niissä myös korostetaan pääkaupunkiseudun edelläkävijyyttä sekä tiedon hankintaa ja jakamista ilmastokestävyyden vahvistamiseksi.

Linjauksissa on painotettu rakennetun ympäristön sopeutumistoimia. Toimenpidelinjauksia on määritelty seuraaville sektoreille sekä sektorirajat ylittäville aiheille:

 • Maankäyttö
 • Liikenne ja tekniset verkostot
 • Rakentaminen ja lähiympäristön ilmastonkestävyys
 • Vesi- ja jätehuolto
 • Pelastustoimi ja turvallisuus
 • Sosiaali- ja terveystoimi
 • Yhteistyö tiedon tuottamisessa ja levittämisessä

Pääkaupunkiseudun sopeutumisen uusia haasteita, painopistealueita ja yhteistyötarpeita selvitettiin vuonna 2016, ja selvityksen tulokset koottiin vuonna 2017 raportiksi (HSY 2017), jossa esitettiin uusiksi painopistealueiksi (PA) seuraavat:

 • Viherrakenne sopeutumisessa
 • Sosiaali- ja terveyspalveluiden sopeutuminen ilmastonmuutokseen
 • Ilmastoviisas asuminen
 • Hulevesien hallinta
 • Vesi- ja jätehuolto
 • Ilmastoriskien hallinta ja omatoiminen varautuminen
 • Seudullinen yhteistyö liikennejärjestelmän suunnittelussa
 • Yhteistyö yritysten ja järjestöjen kanssa

Tähän seurantaraporttiin on viime vuoden tapaan koottu kaupunkien toimia myös uusien painopistealueiden alle määriteltyjen toimenpiteiden osalta.

Sopeutumisen strategian lyhyen aikavälin toimenpidelinjaukset on määritelty vuoteen 2020 saakka. HSY on ryhtynyt laatimaan Kestävän kaupunkielämän ohjelmaa, jolla toteutetaan HSY:n uuden strategian visiota ”Yhdessä rakennamme maailman kestävimmän kaupunkiseudun”. Ohjelman teemat liittyvät ilmastonmuutoksen hillintään, kiertotalouteen, ilmansuojeluun sekä ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Kestävän kaupunkielämän ohjelma tulee siis olemaan seuraava seudullinen sopeutumisen suunnitelma nykyisen strategiakauden päättyessä.