Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen jätehuoltomääräykset

Annettu 18.1.2019 jätelain (646/2011) 91 §:n nojalla