Jätteen vastaanottopalveluita koskevat yleiset ehdot yritysasiakkaalle; Liite 2

(voimassa 1.6.2022 alkaen)

Tiedot

Julkaisija:
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Tekijät: Aino Moisio
Päivämäärä:
18.5.2022
Julkaisun nimi:
Jätteen vastaanottopalveluita koskevat yleiset ehdot yritysasiakkaalle; Liite 2 - (voimassa 1.6.2022 alkaen)
Kieli: fi
Sivuja: 1
Yhteystiedot:
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
PL 100
00066 HSY
puhelin 09 156 11
www.hsy.fi

Asiakkaan asiointiehdot HSY:n Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksessa

1. Asiakkaan TSV-palvelupyyntö

Asiakas pyytää HSY:n Ämmässuon ekoteollisuuskeskukselta (jatkossa: ekoteollisuuskeskus) TSV-palvelua HSY:n verkkosivuilla sähköisesti täytettävissä olevalla lomakkeella.

2. Asiakas HSY:n punnitusohjelman käyttäjänä

Ekoteollisuuskeskus ottaa käyttöön uuden punnitusohjelman vaiheittain vuoden 2022 aikana.

Asiakas rekisteröityy edustamansa yrityksen käyttäjänä HSY:n punnitusohjelmaan. Punnitusohjelmaan rekisteröitynyt käyttäjä näkee punnitusohjelmassa palvelutilauksensa ja niihin liittyvät punnituskoodit ja -liput, pystyy jakamaan punnituskoodit haluamilleen tahoille ja koostaa itsenäisesti raportteja toimituksistaan.

Myöhemmin punnitusohjelmassa otetaan käyttöön vahva sähköinen tunnistautuminen, joka mahdollistaa asiakkaan itsepalveluasioinnin entistä laajemmin. Mahdolliset valtuutukset antaa tällöin yrityksen nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö suomi.fi-palvelussa. Vahvasti sähköisesti tunnistautuneena rekisteröitynyt käyttäjä esimerkiksi luo itse tilauksilleen punnituskoodeja.

3. Punnituskoodit

HSY:n punnitusohjelma mahdollistaa asiakkaan itsepalvelupunnitukset punnituskoodien avulla ekoteollisuuskeskuksessa.

Kun HSY on hyväksynyt asiakkaan palvelupyynnön ja syöttänyt palvelupyynnön tilaukseksi punnitusohjelmaan, asiakkaan rekisteröitynyt ja vahvasti sähköisesti tunnistautunut käyttäjä luo punnitusohjelmassa punnituksia varten punnituskoodin/-koodit ja lähettää punnituskoodin/-koodit haluamiinsa sähköpostiosoitteisiin ja/tai tekstiviestinä halumaansa puhelinnumeroon. Punnitusohjelman käyttöönottovaiheessa ja uuden asiakkaan ensimmäiselle palvelupyynnölle HSY voi luoda punnituskoodin asiakkaan puolesta.

Punnitusohjelman mahdollistamia itsepalvelupunnituksia varten kuljettajilla tulee olla käytettävissään älypuhelin tai tabletti.

Asiakas vastaa kaikista punnituskoodeilla tehdyistä ostoista.

Asiakas on vastuussa punnituskoodien mahdollisesta väärinkäytöstä johtuvista taloudellisista seurauksista täysimääräisesti. Asiakkaan vastuu on riippumaton siitä, onko asiakas menetellyt väärinkäytöksiin johtuneessa tilanteessa huolimattomasti. Mahdollisissa punnituskoodin väärinkäyttöepäilyissä asiakkaan tulee pikimmiten päättää kyseisen punnituskoodin voimassaolo. Asiakas voi itse päättää punnituskoodin voimassaolon punnitusohjelmassa.

4. Muutokset palvelupyyntöön

Mikäli asiakkaan ja HSY:n välisissä neuvotteluissa sovitaan tehtävän muutoksia asiakkaan aiemmin toimittamaan palvelupyyntöön, tai HSY tekee muutoksia asiakkaan palvelupyyntöön yksipuolisesti (esim. palvelukapasiteettinsa rajoituksista johtuen), HSY päivittää sovitut muutokset asiakkaan tilaukseen punnitusohjelmassa. HSY katsoo asiakkaan hyväksyneen HSY:n tekemät muutokset asiakkaan tilaukseen, kun asiakas alkaa toimittamaan tilaukseen sisältyviä tuotteita / jatkaa tilaukseen sisältyvien tuotteiden toimittamista HSY:lle.

5. Vastaanotetun jätteen määrätiedot

Vastaanotettu jätemäärä määritetään ajoneuvon brutto- ja taarapunnituksilla. Poikkeustilanteessa voidaan taarapainona käyttää ajoneuvon omamassaa. Kuorman paino voidaan poikkeustilanteessa määrätä myös ajoneuvon kantavuuden ja kuormatilan täyttöasteen mukaan.

6. Asiakkaan toimintaa ekoteollisuuskeskuksessa koskevat ehdot

Asiakkaan velvollisuutena on olla selvillä toimittamansa jätteen ominaisuuksista ja toimittaa tarvittavat selvitykset jätteiden kaatopaikkakelpoisuudesta tai muista ominaisuuksista HSY:lle ennen jätteiden toimittamista. Tarvittaessa HSY toteaa jätteen soveltuvuuden HSY:n vastaanottoon jätelaji- tai jäte-eräkohtaisesti.

Asiakas sitoutuu tuomaan kaatopaikalle loppusijoitettavaksi tai hyödynnettäväksi vain HSY:n ympäristölupaehtojen ja kaatopaikka-asetuksen (valtioneuvoston asetuksen kaatopaikoista 331/2013) mukaista jätettä. Asiakas sitoutuu antamaan HSY:lle kaatopaikka-asetuksessa edellytetyt tiedot jätteestä.

Asiakas luovuttaa HSY:lle jätteen siirtoasiakirjan niiden jätteiden osalta, joilta sitä jätelain perusteella edellytetään.

Asiakas vastaa kuorman ohjeiden mukaisesta purkamisesta ja liikennöintiohjeiden mukaisesta ajamisesta ekoteollisuuskeskuksen alueella. HSY:llä on oikeus veloittaa asiakkaalta kulloinkin voimassa olevan HSY:n hinnaston mukaisesti virheellisestä toiminnasta HSY:lle aiheutuneet kustannukset. Toistuvista tai tahallisista väärinkäytöksistä seuraa tilauksen voimassaolon päättäminen. Asiakkaalla ei tällaisessa tapauksessa ole oikeutta saada korvausta mahdollisesti kärsimistään välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Asiakas vastaa itse omasta työturvallisuudestaan ekoteollisuuskeskuksen alueella, kuten henkilökohtaisten suojaimien asianmukaisuudesta ja niiden käyttämisestä sekä likaantuneiden suojaimien asianmukaisesta hävittämisestä.

1. Asiakkaan TSV-palvelupyyntö

Asiakas pyytää HSY:n Ämmässuon ekoteollisuuskeskukselta (jatkossa: ekoteollisuuskeskus) TSV-palvelua HSY:n verkkosivuilla sähköisesti täytettävissä olevalla lomakkeella.

2. Asiakas HSY:n punnitusohjelman käyttäjänä

Ekoteollisuuskeskus ottaa käyttöön uuden punnitusohjelman vaiheittain vuoden 2022 aikana.

Asiakas rekisteröityy edustamansa yrityksen käyttäjänä HSY:n punnitusohjelmaan. Punnitusohjelmaan rekisteröitynyt käyttäjä näkee punnitusohjelmassa palvelutilauksensa ja niihin liittyvät punnituskoodit ja -liput, pystyy jakamaan punnituskoodit haluamilleen tahoille ja koostaa itsenäisesti raportteja toimituksistaan.

Myöhemmin punnitusohjelmassa otetaan käyttöön vahva sähköinen tunnistautuminen, joka mahdollistaa asiakkaan itsepalveluasioinnin entistä laajemmin. Mahdolliset valtuutukset antaa tällöin yrityksen nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö suomi.fi-palvelussa. Vahvasti sähköisesti tunnistautuneena rekisteröitynyt käyttäjä esimerkiksi luo itse tilauksilleen punnituskoodeja.

3. Punnituskoodit

HSY:n punnitusohjelma mahdollistaa asiakkaan itsepalvelupunnitukset punnituskoodien avulla ekoteollisuuskeskuksessa.

Kun HSY on hyväksynyt asiakkaan palvelupyynnön ja syöttänyt palvelupyynnön tilaukseksi punnitusohjelmaan, asiakkaan rekisteröitynyt ja vahvasti sähköisesti tunnistautunut käyttäjä luo punnitusohjelmassa punnituksia varten punnituskoodin/-koodit ja lähettää punnituskoodin/-koodit haluamiinsa sähköpostiosoitteisiin ja/tai tekstiviestinä halumaansa puhelinnumeroon. Punnitusohjelman käyttöönottovaiheessa ja uuden asiakkaan ensimmäiselle palvelupyynnölle HSY voi luoda punnituskoodin asiakkaan puolesta.

Punnitusohjelman mahdollistamia itsepalvelupunnituksia varten kuljettajilla tulee olla käytettävissään älypuhelin tai tabletti.

Asiakas vastaa kaikista punnituskoodeilla tehdyistä ostoista.

Asiakas on vastuussa punnituskoodien mahdollisesta väärinkäytöstä johtuvista taloudellisista seurauksista täysimääräisesti. Asiakkaan vastuu on riippumaton siitä, onko asiakas menetellyt väärinkäytöksiin johtuneessa tilanteessa huolimattomasti. Mahdollisissa punnituskoodin väärinkäyttöepäilyissä asiakkaan tulee pikimmiten päättää kyseisen punnituskoodin voimassaolo. Asiakas voi itse päättää punnituskoodin voimassaolon punnitusohjelmassa.

4. Muutokset palvelupyyntöön

Mikäli asiakkaan ja HSY:n välisissä neuvotteluissa sovitaan tehtävän muutoksia asiakkaan aiemmin toimittamaan palvelupyyntöön, tai HSY tekee muutoksia asiakkaan palvelupyyntöön yksipuolisesti (esim. palvelukapasiteettinsa rajoituksista johtuen), HSY päivittää sovitut muutokset asiakkaan tilaukseen punnitusohjelmassa. HSY katsoo asiakkaan hyväksyneen HSY:n tekemät muutokset asiakkaan tilaukseen, kun asiakas alkaa toimittamaan tilaukseen sisältyviä tuotteita / jatkaa tilaukseen sisältyvien tuotteiden toimittamista HSY:lle.

5. Vastaanotetun jätteen määrätiedot

Vastaanotettu jätemäärä määritetään ajoneuvon brutto- ja taarapunnituksilla. Poikkeustilanteessa voidaan taarapainona käyttää ajoneuvon omamassaa. Kuorman paino voidaan poikkeustilanteessa määrätä myös ajoneuvon kantavuuden ja kuormatilan täyttöasteen mukaan.

6. Asiakkaan toimintaa ekoteollisuuskeskuksessa koskevat ehdot

Asiakkaan velvollisuutena on olla selvillä toimittamansa jätteen ominaisuuksista ja toimittaa tarvittavat selvitykset jätteiden kaatopaikkakelpoisuudesta tai muista ominaisuuksista HSY:lle ennen jätteiden toimittamista. Tarvittaessa HSY toteaa jätteen soveltuvuuden HSY:n vastaanottoon jätelaji- tai jäte-eräkohtaisesti.

Asiakas sitoutuu tuomaan kaatopaikalle loppusijoitettavaksi tai hyödynnettäväksi vain HSY:n ympäristölupaehtojen ja kaatopaikka-asetuksen (valtioneuvoston asetuksen kaatopaikoista 331/2013) mukaista jätettä. Asiakas sitoutuu antamaan HSY:lle kaatopaikka-asetuksessa edellytetyt tiedot jätteestä.

Asiakas luovuttaa HSY:lle jätteen siirtoasiakirjan niiden jätteiden osalta, joilta sitä jätelain perusteella edellytetään.

Asiakas vastaa kuorman ohjeiden mukaisesta purkamisesta ja liikennöintiohjeiden mukaisesta ajamisesta ekoteollisuuskeskuksen alueella. HSY:llä on oikeus veloittaa asiakkaalta kulloinkin voimassa olevan HSY:n hinnaston mukaisesti virheellisestä toiminnasta HSY:lle aiheutuneet kustannukset. Toistuvista tai tahallisista väärinkäytöksistä seuraa tilauksen voimassaolon päättäminen. Asiakkaalla ei tällaisessa tapauksessa ole oikeutta saada korvausta mahdollisesti kärsimistään välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Asiakas vastaa itse omasta työturvallisuudestaan ekoteollisuuskeskuksen alueella, kuten henkilökohtaisten suojaimien asianmukaisuudesta ja niiden käyttämisestä sekä likaantuneiden suojaimien asianmukaisesta hävittämisestä.