Jätehuollon hinnasto 2024 - liite jätetaksojen perusteluista

Tiedot

Julkaisija:
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Päivämäärä:
18.10.2023
Julkaisun nimi:
Jätehuollon hinnasto 2024 - liite jätetaksojen perusteluista
Asiasanat: hinnasto, jätehuolto
Kieli: fi
Sivuja: 16
Yhteystiedot:
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
PL 100
00066 HSY
puhelin 09 1561 2110
www.hsy.fi

1 § Jätetaksan soveltamisala ja perusteet

Tätä jätetaksaa sovelletaan HSY:n järjestämässä jätehuollossa Espoon, Helsingin, Kauniaisten, Kirkkonummen ja Vantaan muodostamalla alueella. Tätä taksaa sovelletaan jätelain (646/2011) 32 §:n ja 32 a §:n mukaisesti HSY:n järjestämisvastuulle kuuluvan jätteen sekä jätelain 33 §:n mukaisesti HSY:n toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätehuoltopalveluille. HSY:n toissijaiselle vastuulle kuuluvien jätehuoltopalveluiden jätemaksut on tässä taksassa esitetty HSY:n järjestämisvastuulle kuuluvien jätehuoltopalveluiden jätemaksujen yhteydessä.

HSY:n järjestämässä jätehuollossa sovelletaan lisäksi Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen jätehuoltomääräyksiä. Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen jätehuoltomääräykset (hsy.fi)

Kiinteistön haltija tai muu jätteen haltija, jonka jätehuollon tai jätteenkäsittelypalvelun HSY järjestää, on velvollinen suorittamaan jätetaksan mukaisen jätemaksun.

HSY määrää ja maksuunpanee jätemaksut tämän jätetaksan mukaisesti. Jätetaksan mukaiset jätemaksut sisältävät jätehuollon järjestämisen ja toteutuksen kaikki jätelain mukaiset kustannukset, jotka muodostuvat jätteen keräyksestä, kuljetuksesta ja käsittelystä sekä tiedotuksesta, neuvonnasta ja hallinnosta. Jätemaksulla katetaan myös kaatopaikkojen käytöstä poistaminen ja jälkihoito sekä jätehuoltovelvollisuuden hoitamiseksi tarvittavan intrastruktuurin rakentamiseen liittyvät pitkän aikavälin investoinnit.

Jätemaksujen on jätelain (646/2011) mukaan vastattava HSY:n tarjoamaa palvelutasoa, kannustettava jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseen sekä mahdollisuuksien mukaan kannustettava etusijajärjestyksen mukaiseen jätehuoltoon. Jätemaksujen tarkoituksena on olla palvelutasoon nähden tasapuolisia ja kohtuullisia niin, ettei HSY:n eri asiakkaita, asiakasryhmiä tai toimialueen eri alueita aseteta perusteettomasti toisistaan poikkeavaan asemaan.