HSY:n jätehuollon vuositilasto 2021

Tiedot

Julkaisija:
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Tekijät: Tuomas Räsänen, Atte Tuulenkylä
Päivämäärä:
10.5.2022
Julkaisun nimi:
HSY:n jätehuollon vuositilasto 2021
Kieli: fi
Sivuja: 6
Yhteystiedot:
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
PL 100
00066 HSY
puhelin 09 156 11
faksi 09 1561 2011
www.hsy.fi
Copyright:
Kartat, graafit ja muut kuvat: HSY

Johdanto

HSY:n jätehuollon tärkeimpänä tehtävänä on pääkaupunkiseudun asuinkiinteistöjen sekä kunnan hallinto- ja palvelutoiminnan jätehuollon järjestäminen. Tämän vuositilaston tarkoituksena on esittää keskeiset jätehuollon operatiivisen toiminnan volyymia kuvaavat tilastot. Vuositilasto on tarkoitettu pääasiassa HSY:n omaan käyttöön, mutta sen tietosisältö on hyödynnettävissä myös ulkopuolisten tahojen tiedon tarpeeseen.

Nykyiset tietojärjestelmäratkaisut tuottavat runsaasti tapahtumatason tietoja esimerkiksi jätteenkuljetuksesta ja -käsittelystä, joita voidaan hyödyntää toiminnan suunnittelussa ja seurannassa. Vuositilastojen dokumentoinnilla on haluttu kiinnittää huomiota keskeisen toimintaa kuvaavan informaation saatavuuteen ja säilymiseen vertailukelpoisena. Vuositilaston sisältöä on muutettu hyvin vähän, jotta pitkien aikasarjojen muodostaminen eri vuosien tilastoista olisi mahdollista. Vuositilaston kokoamisesta on vastannut HSY:n jätehuollon talous - ja hallintopalvelut -yksikkö yhteistyössä operatiivisten yksiköiden kanssa. Vuositilasto on saatavissa Julkkarissa, HSY:n nettisivuilta PDF-tiedostona ja HSY:n Avoimen datan palvelussa Excel-tiedostona.