HSY:n ilmansuojelun toimenpidesuunnitelma pääkaupunkiseudulle vuosille 2017-2024

Tiedot

Julkaisija:
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Päivämäärä:
11.1.2017
Julkaisun nimi:
HSY:n ilmansuojelun toimenpidesuunnitelma pääkaupunkiseudulle vuosille 2017-2024
Kieli: fi
Sivuja: 23
Yhteystiedot:
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Ilmalantori 1, 00240 Helsinki
PL 100, 00066 Helsinki
puhelin 09 156 11
faksi 09 1561 2011
www.hsy.fi
Copyright:
Kansikuva: HSY/Hannu Bask
Muut kuvat: HSY/Tero Pajukallio, HSY/Kai Widell , HSY/Jenni-Justiina Niemi

Johdanto

Ilmanlaatu pääkaupunkiseudulla on melko hyvä verrattuna useisiin muihin Euroopan pääkaupunkeihin. Silti typpidioksidin vuosiraja-arvo ylittyi edelleen vuonna 2015 Helsingin vilkasliikenteisimmissä katukuiluissa. Ylittymisen syynä olivat liikenteen pakokaasupäästöt ja etenkin dieselautojen suuret typenoksidipäästöt. Typpidioksidin ja hengitettävien hiukkasten pitoisuuksille annetut kansalliset ohjearvot ja Maailman terveysjärjestön (WHO) hengitettäville hiukkasille sekä pienhiukkasille antamat ohjearvot ylittyvät laajemmalla alueella, ts. monien pääkaupunkiseudun katujen ja pääväylien läheisyydessä. WHO:n pienhiukkasille antamat ohjearvot ja EU:n bentso(a)pyreenille antama tavoitearvo ylittyvät paikoin pääkaupunkiseudun pientaloalueilla, joilla poltetaan runsaasti puuta tulisijoissa.

Helsinki laati vuonna 2016 ilmansuojelusuunnitelman vuosille 2017–2024. Sen tavoitteena on raja-arvoylitysten estämisen lisäksi parantaa yleisesti ilmanlaatua ja siten edistää viihtyisän ja terveellisen asumisympäristön toteutumista. Espoossa ilmansuojelun toimenpiteet on sisällytetty ilmasto-ohjelmaan ja ympäristöohjelmaan, Vantaalla valtuustokauden strategiaohjelmaan ja Kauniaisissa ILME (ilmasto-ja energiansäästötoimenpiteet) –ohjelmaan.

HSY:n ilmansuojelutehtäviin kuuluvat pääkaupunkiseudun ilmanlaadun seuranta ja viestintä sekä ilmansuojelun tutkimus, suunnittelu ja koulutus. Tässä suunnitelmassa esitetään HSY:n ilmansuojelutehtäviä koskevat toimenpiteet pääkaupunkiseudulla vuosille 2017 – 2024. HSY on koonnut Helsingin ilmansuojelusuunnitelman tausta-aineistoksi raportin pääkaupunkiseudun ilmanlaadusta, siihen vaikuttavista tekijöistä ja sen kehittymisestä vuosina 2006 – 2015. Raportissa esitellään myös pääkaupunkiseudun ilmanlaadun seurantaa, ilmanlaadusta tiedottamista ja asukkaiden näkemyksiä ilmanlaadusta sekä luodaan lyhyt katsaus ilmanlaatuun eräissä Euroopan kaupungeissa.