Henkilöstökertomus 2021

Tiedot

Julkaisija:
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Päivämäärä:
17.3.2022
Julkaisun nimi:
Henkilöstökertomus 2021
Kieli: fi
Sivuja: 9
Yhteystiedot:
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Ilmalantori 1
00240 Helsinki
puhelin 09 156 11
faksi 09 1561 2011
www.hsy.fi

Johdanto

Vuotta 2021 leimasi edelleen voimakkaasti korona-pandemia. Käytännössä kaikki tekeminen oli jollain tavalla organisoitava tämän tosiasian ehdoilla. Terveysturvallisuuden ohjeistukset ja linjaukset tehtiin pandemian alkaessa ja niitä seurattiin ja noudatettiin myös vuonna 2021 päivittäen niitä tarvittaessa mm. uuden tautimuodon ilmaantuessa. Toimenpiteemme olivat huolellisia ja toimivia. Tästä osoituksena, että pystyimme välttämään hallitsemattomat tautiketjut ja varmistamaan toimintamme jatkuvuus.

Toisaalta korona-pandemia toi pitkittyessään myös muita haasteita. Työntekijöiden jaksaminen lähitöiden poikkeusjärjestelyissä ja etätyössä oli kovilla. Lyhyt hetki syksyllä ei ennättänyt tuoda odotettua paluuta uuteen arkeen, johon oli vuoden aikana valmistauduttu yhteisellä työskentelyllä ja linjauksilla.

Työhyvinvoinnista huolehdittiin vuoden aikana monin eri toimenpitein. Työterveyshuollon palveluita oli käytössä ja niitä tarjottiin aktiivisesti sekä mielen jaksamiseen että korona-testeihin. Samaan aikaan pystyttiin toteuttamaan normaalia työterveyshuollon toimintaa, mm työpaikkaselvityksiä ja terveystarkastuksia. Työturvallisuuteen liittyviä panostuksia toteutettiin myös.

Hyvä suunta sairauspoissaoloissa jatkuikin aiempia vuosia seuraten. Työterveyshuollon kustannukset laskivat koronan aiheuttamista ylimääräisistä kustannuksista huolimatta ja sama laskutrendi näkyy myös eläkevakuutus ja työtapaturmavakuutus maksuissa. Työmatkalla tapahtuvat tapaturmat vähenivät etätyöskentelyn jatkuessa. Sitä vastoin työpaikalla tapahtuvat tapaturmat lisääntyivät ja näihin otettiinkin aktiivisesti kiinni ja tilanteen korjaamiseen tähtäävät toimet on aloitettu.

Osaamisessa painopisteenä oli työturvallisuuteen liittyvien lakisääteisten koulutusten lisäksi erityisesti digiosaamiseen panostaminen ja digiosaamismerkkien käyttöönotto suunniteltiin vuoden 2021 aikana. Esihenkilöiden perehdyttämiseen luotiin uusi toimintamalli ja työturvallisuuteen panostettiin myös virtuaalisen oppimisympäristön kehittämisellä.

Henkilöstökysely toteutettiin syksyllä ja sen palautteiden perusteella työyksiköt ovat suunnitelleet toimenpiteitä. Henkilöstökyselyn tulokset olivat pääsääntöisesti parempia kuin aiemmin. Ikävää oli huomata, että epäasiallisen käytöksen ja kiusaamisen kokemuksia työntekijöillä edelleen on. Tähän on tartuttu koko organisaatiossa kattavasti.

Kaiken kaikkiaan, olosuhteista huolimatta, meillä oli varsin mallikas vuosi. Iso kiitos tästä kuuluu jokaiselle meidän henkilöstössämme ja lähiesihenkilöille. Teidän kanssanne on ilo työskennellä.

Helsingissä, 17.3.2022

Tommi Fred
Toimitusjohtaja