Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen toiminta vuonna 2020