Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen toiminta vuonna 2019