Voit etsiä tai selailla HSY:n julkaisusarjan julkaisuita sekä muita raporttejamme alla olevasta listasta. Esitteemme ja muut tilattavissa olevat materiaalimme löydät esitepalvelustamme​. HSY:n esitepalvelu

Uusimmat

Raportit | Esitteet kaikki | suomi | på svenska | In English | eestikeelne | по-русски

The pricelist and service fee price list for HSY Water Services 2019

In a meeting on 12th October 2018, HSY’s Board of Directors decided
on HSY’s water services rates, which will be valid from 1 January 2019.
More information about water rates and other water services prices
is available on HSY’s website at www.hsy.fi/waterservicesprices.

Vattenförsörjningens prislista och tjänsteprislista 2019

HRM:s styrelse fattade vid sitt möte 12.10.2018 beslut om
de vattenförsörjningsavgifter som ska träda i kraft 1.1.2019.
Tilläggsuppgifter om vattenförsörjningsavgifterna hittar du på HRM:s
webbplats på adressen www.hsy.fi/vattenforsorjningenspriser.

Vesihuollon hinnasto ja palvelumaksuhinnasto 2019

HSY:n hallitus päätti 12.10.2018 kokouksessaan
1.1.2019 alkaen voimassa olevat HSY:n vesihuollon maksut.
Lisätietoja vesihuollon maksuista on HSY:n verkkosivuilla
osoitteessa www.hsy.fi/vesihuollonhinnat.

Service fees 2018

Our fees apply in Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen and Kirkkonummi.

Jätehuollon hinnasto 2018

Hinnastomme on voimassa Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Kauniaisissa ja Kirkkonummella.

Vastuullisuus 2016

Vuosikertomus 2016

Vuosikertomus 2016 kertoo HSY:n työstä paremman ympäristön puolesta. Kannamme vastuumme ympäristöstämme ja käymme kohti kestävämpää tulevaisuutta – askelista tällä matkalla voit lukea vuoden 2016 vuosikertomuksesta.

HSY:n ilmansuojelun toimenpidesuunnitelma pääkaupunkiseudulle vuosille 2017-2024

HSY:n ilmansuojelutehtäviin kuuluvat pääkaupunkiseudun ilmanlaadun seuranta ja viestintä sekä ilmansuojelun tutkimus, suunnittelu ja koulutus. Tässä suunnitelmassa esitetään HSY:n ilmansuojelutehtäviä koskevat toimenpiteet pääkaupunkiseudulla vuosille 2017-2024.

HSY:n ympäristövastuu 2015

Vuosi 2015 oli HSY:lle ennakoitua menestyksekkäämpi vuosi sekä taloudellisesti että toiminnallisesti. Tulevina vuosina haasteena on mittava investointiohjelma ja sen rahoittamInen.

Kummikoulun kansio: Elintärkeä vesi

Elintärkeä vesi -kummikoulukansio sisältää kummikouluohjelman rungon sekä tietoa, ideoita ja opetusmateriaaleja kummikouluvuotta varten

Kummikoulun kansio: Kestävä kulutus

Kestävän kulutuksen kummikoulukansio sisältää kummikouluohjelman rungon sekä tietoa, ideoita ja opetusmateriaaleja kummikouluvuotta varten

Ämmässuon vuosiraportti 2015

Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen toiminta vuonna 2015

Vuosikertomus 2015

Vuosi 2015 oli HSY:lle ennakoitua menestyksekkäämpi vuosi sekä taloudellisesti että toiminnallisesti. Vuoden tilikauden tulos oli 12 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Tulorahoitus ei kuitenkaan edelleenkään riitä kattamaan kuntayhtymän investointeja, jonka vuoksi uutta pitkäaikaista lainaa nostettiin yhteensä 65 miljoonaa euroa.