Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen toiminta vuonna 2022