Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen toiminta vuonna 2021