Priser för tömning av septikbrunnar och slutna brunnar 2019