Pääkaupunkiseudun sekajätteen koostumus vuonna 2018