Prislista för avfallshantering 2024 – bilaga med grunderna till avfallstaxorna