Prislista för avfallshantering 2023 – bilaga med grunderna till avfallstaxorna